Check-in alebo príchod na ubytovanie je možný najskôr od 14:00 hod. a najneskôr do 17:30 hod.

Za pochopenie a dodržiavanie CHECK-INu Vám vopred ďakujeme.